Tổng quan thị trường ngày 01.04

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đã đóng nến tháng 3 trên $71k, thị trường tiếp tục trong xu hướng tăng mạnh 7 tháng liên tiếp.
 • ETH cũng bắt đầu quay trở lại đường đua khi giá quay về mốc $3K6, ETH/BTC đang đáy.
 • Dòng tiền đổ mạnh về hai hệ sinh thái Solana và Base.
 • Coin hệ POW cũng được đẩy khi BTC Halving gần kề.
 • Hơn 203 triệu đô được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $CORE (+78.2%)
 • $JUP (+16.7%)
 • $BCH (+14.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Solana Ecosystem: $JTO, $JUP, $FIDA
 • Meme: $BOME, $DOGE
 • GameFi: $YGG, $HIGH

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *