Tổng quan market ngày 28.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đóng nến tuần bằng 1 cây Spinning Top đỏ trên mức giá $26k.
  • BTC đang đi sideway trong vùng hỗ trợ cứng tại $25k1 và vùng kháng cự $26k7.
  • Xu hướng chính vẫn nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn.
  • Volume giảm rất mạnh do cuối tuần, dòng tiền chưa có sự cải thiện gì mới.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $INJ (-5.4%)
  • $RLB (-5.3%)
  • $THETA (-4.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường không có dòng tiền nổi bật ngoài các coin low-cap cũ được bơm.

admin