Danh sách máy MacBook không tương thích với MacOS Sonoma

1. Danh sách máy Macbook không còn hỗ trợ MacOS 14 (Sonoma)

Các máy tính Mac cũ đã bắt đầu bị loại bỏ khỏi danh sách hỗ trợ của hệ điều hành macOS Sonoma. Cụ thể, các máy MacBook Pro, MacBook Air và MacBook phát hành vào năm 2017 sẽ không còn được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất của hệ điều hành của Apple:

  • MacBook Pro 2017
  • MacBook Air 2017
  • MacBook 2017 (12 inch)
Du an moi 2023 06 09T130902.365

Nếu bạn đang sử dụng một trong số các máy tính trên, hãy cân nhắc việc nâng cấp lên một máy tính mới hơn để đảm bảo rằng bạn sẽ luôn được hỗ trợ với các tính năng mới nhất và bảo mật tốt nhất.

2. Danh sách máy tính Mac tương thích với MacOS Sonoma

  • MacBook Pro: 2018 trở lên
  • MacBook Air: 2018 trở lên
  • Mac mini: 2018 trở lên
  • iMac: 2019 trở lên
  • iMac Pro: 2017
  • Mac Studio: 2022 trở lên
  • Mac Pro: 2019 trở lên

admin