📣 Điểm tin hôm nay 16.06

– Bitcoin sau khi chạm về 24,800 USD đã tăng vọt lên 25,500 USD

– Tổng thanh lý 24h là 65 triệu USD, trong đó tỷ lệ long là 29 triệu USD, short 36 triệu USD.

– Gã khổng lồ BlackRock nộp đơn đăng ký quỹ ETF Bitcoin? BlackRock sẽ sử dụng dịch vụ lưu ký của Coinbase (COIN) cho quỹ ETF và số liệu từ thị trường spot của sàn giao dịch để cập nhật giá. Công ty sẽ bắt đầu làm việc với Coinbase để giúp đưa crypto đến các nhà đầu tư tổ chức vào cuối năm 2023. Hiện tại chưa có thông tin của loại quỹ ETF là spot hoặc hợp đồng tương lai. [CT]

– Tether cho biết chính quyền New York đã cung cấp các tài liệu liên quan đến bảo chứng USDT từng giao nộp vào năm 2021 cho CoinDesk. [CT]

– CoinEx sẽ kết thúc hoạt động tại Mỹ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền New York vì các vấn đề pháp lý [CT]

– Lens Protocol, dự án vừa gọi vốn 15 triệu USD vào tuần trước, giới thiệu Lens Improvement (LIPs) lấy cảm hứng từ EIPs và AIPs, mô hình quản trị mới cho phép cộng đồng đề xuất cải tiến giao thức [CT]

admin